Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of aankoop die je met Forest Feelings afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een Bosbad, coachtraject, Bosbad speciaal of het Natuurritme jaarprogramma is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden en te betalen geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Bosbaden, coachtrajecten en Natuurritme jaarprogramma

 • Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is je reservering definitief. Je ontvangt hiervan een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. 

Bosbad Speciaal 

 • Klanten ontvangen na de gratis telefonische intake een offerte. Na goedkeuring van de offerte ontvangt de klant een factuur. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen. Na betaling is de reservering voor een Bosbad Speciaal definitief. 

Annuleringsvoorwaarden

Bosbaden groep en Natuurritme jaarprogramma (sessies)

 • Alle sessies worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Forest Feelings behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de groepsworkshop te annuleren en het geld terug te storten op de rekening van de deelnemers.  
 • Eenmaal geboekte en betaalde groepssessies kunnen niet door deelnemers worden geannuleerd. Wel kan een deelnemer zijn of haar ticket voor een groepsbosbad doorgeven aan een bekende. Dit is niet mogelijk bij een Natuurritme jaarprogramma omdat we daar werken met vaste groepen. 
 • Bij calamiteiten zoals ziekte van de begeleider of andere calamiteiten, wordt de sessie verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor een deelnemer aan een bosbad niet goed uitkomt, kan hij of zij ervoor kiezen het geld terug te ontvangen. Komt de datum van een Natuurritme Jaarprogramma niet goed uit. Dan kijken we samen naar een goed passende oplossing.
 • Bij extreme weersomstandigheden wordt een Bosbad sessie geannuleerd en het geld wordt teruggestort op de rekening van de deelnemers. Deelnemers krijgen daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. Een Natuurritme Jaarprogramma bijeenkomst wordt niet geannuleerd maar verplaatst naar een andere datum. Onder extreme weersomstandigheden verstaan we:

Bosbad Speciaal (Uniek bosbad), coachtraject sessie of Bosbad privé

 • De klant kan tot uiterlijk 3 werkdagen voor de sessie kosteloos annuleren. De klant is verplicht om de annulering via e-mail te sturen aan info@forestfeelings.nlAls de annulering korter dan 3 werkdagen van tevoren wordt doorgegeven worden de kosten voor de sessie wel berekend.
 • Bij calamiteiten zoals ziekte van de begeleider of andere calamiteiten, wordt de afspraak in overleg met de klant verplaatst naar een andere datum.
 • Bij extreme weersomstandighedewordt een Bosbad Speciaal geannuleerd en in overleg met de klant naar een andere datum verplaatst. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. Onder extreme weersomstandigheden verstaan we:

Inschrijvingen

 • Forest Feelings behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen en binnen een straal van 25km een alternatieve locatie aan te wijzen. 
 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betalingen.
 • Per Bosbad en Natuurritme Jaarprogramma zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Het aantal plekken staat op de website vermeld. Zodra een bosbad of Natuurritme Jaarprogramma  vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 • Als een bosbad of Natuurritme Jaarprogramma vol zit, kun je mailen voor een plek op de reservelijst op info@forestfeelings.nl. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. En kun je aangeven of je alsnog wilt deelnemen. 

Vertrouwelijkheid

Forest Feelings behandeld alle informatie die door deelnemers aan de bosbaden, coachtraject sessies en Natuurritme jaarprogramma's wordt verstrekt uiterst vertrouwelijk.  Ook van een deelnemer wordt verwacht dat hij of zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat in het bos gedeeld wordt, blijft in het bos. 


Alles dat door Forest Feelings opgesteld, vervaardigd of gecreëerd wordt is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een bosbad of workshopmateriaal is ook niet toegestaan. De deelnemer mag het materiaal of de documentatie op geen enkele wijze aan anderen afstaan of in gebruik geven zonder de schriftelijke toestemming van Forest Feelings.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Forest Feelings dan wel organisatoren of partners zijn niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, en ook niet aansprakelijk voor gevolgen van gebeurtenissen tijdens of als gevolg van een bosbad (groep, pivé of speciaal), coachtraject sessie of Natuurritme Jaarprogramma sessie.  

 

Forest Feelings
Eigenaar: Suzan Krabben - Kemkens
Pastoor Hoekxsingel 125, 5246 PE Rosmalen
KvK: 80375251
Btw-id: NL003436669B54
SNS Bank: NL55 SNSB 0967 2454 35 t.n.v. SMM Kemkens